Stoltheden i FGU’s DNA

Et bud på FGU’s identitet

Læs mere

Hvad kendetegner Forberedende grunduddannelse? Hvad er det særlige ved den? En ny uddannelse som FGU har brug for tid til at finde en identitet. Vi taler med elever, lærere og eksperter om deres bud.